2014-02-23

Ukraina – Gränslandet


Ukraïna är kanske protoindoeuropéernas tidigaste bosättningsområde men självaste namnet på landet ukraina betyder något så träffande och ordagrant som ‘gränslandet’ på fornöstslaviska og benämndes så då det var gränslandet, eller frontlandet, för Ryssland under de tatariska invasionerna under 1200-talet.

Landet har även kallats Lilla Ryssland till skillnad från Storryssland, när dess medeltida dömen separerades från Moder Ryssland som ett resultat av mongolinvasionerna.

Än idag ser man spänningarna i den regionala politiken emellan dessa länder med grund i dessa båda språkfinurlingar. Det finns ingen anledning att tro att detta kommer ändras de närmsta hundra åren.

Bättre är om Ukraina uppdelas.~

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar