2017-01-31

Kolonialväldet USA – dags att avkolonisera


-Ett demokratiskt land med ett imperium som strävar efter att förbli demokratiskt måste överge imperiet

-Det är omöjligt att föreställa sig att en president ur någotdera partiet skulle motsätta sig det militärindustriella komplexet, de 16 underrättelsetjänsterna och det militära politiska inflytande
Chalmers Johnson

Enligt de officiella källorna finns det 737 amerikanska militärbaser, fast det verkliga talet är sannolikt högre, kanske 1000. Runt 400 000 amerikaner, varav hälften i uniform, samt 80 000 lokalanställda i över 130 länder tjänstgör här

Bara den amerikanska ambassaden i Bagdad är större än hela Vatikanstaten, utan att ens medräkna baserna

USA av idag har nästan exakt lika många större baser som drottning Victoria kunde peka på 1898 när väldet var som mäktigast. Nästan lika många som även Romarriket hade för att kontrollera hela dess stora dåtida världsterritorium
detta är det verkliga hotet mot världen

den amerikanska nukleära staten USA
samt vissa av de stora befolkningselement som där härskar
och den inskränkta attityd de, samt andra medlöpare, behar

man får hoppas, att tillträdande president vänder denna utveckling,
samt påbörjar en nedrustning därav, en dekolonialisering
bort med barackerna, Trump


~


Henriksson, K, ““Amerika är ett kolonialvälde””, i Svenska Dagbladet, 1 augusti 2007. s. 15 – angående C. Johnsons bok Nemesis.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar