2014-01-19

De rasistiska socialdemokraterna


Det var i slutet av september 1942 som regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att inventera beståndet av den svenska tattarstammen, detta register skulle ligga till grund för ‘radikala åtgärder mot detta bottenskikt i den svenska folkmassan’ som det stod i Svensk Socialvårds Tidning 1943 - två män som stodo bakom det rasistiska, rasbiologiska, beslutet var Gustav Möller og Tage Erlander, man skulle mäta huvud samt näsor. Än värre är att den öppna och direkta förmyndarattityden ej bröts förrän i början av 1980-talet i og med den nya sociallagstiftningen, under hela det långa socialdemokratiska styret av Sverige begicks dessa grava människorättsbrott.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar