2014-02-06

Påven går emot avlyssning


Den koptisk-ortodoxa påven Shenouda III har förbjudit bikt över telefon eftersom underrättelsetjänsten kan avlyssna bekännelserna... Ledaren för de flesta av Egyptens miljontals kristna sade också att bikt över internet är ogiltig.



har de svenska småbiskoparna framfört samma, med sakrament synsätt, eller tycker man i god lutheran anda att underkastning gentemot staten skall ske?




















~


TT-AFP, “Påve förbjuder telefonbikt”, i SvD 27 december 2008, s. 42

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar