2017-01-17

Schweden – Vorbild DDR ~ Advocatus diaboli


man skall skapa en ny myndighet som istället för FRA ska ha tillgång till all information, denna myndighet döper man passande till Underrättelsedomstolen

man har även framfört att enskilda skall kunna få sin sak prövad, i efterhand, efter att staten begått brott mot de mänskliga rättigheterna, dessa lagtillägg kommer även de inkomma sen, någongång

hursom, förslagsvis, kan man då nyttja sig av nedan advokat:

~

2017-01-03

Slopa slipsen för solen


Lahirlah cravat pada masa pemerintahan Louis XIV tahun 1660-an. Namun, Kroasia lebih tepat disebut sebagai tanah asal dasi. Bahkan konon kata ini berasal dari nama negara Kroasia dalam bahasa setempat Hrvatska.

Riječ kravata dolazi od francuske riječi croata.

Cela dit, croate en croate s’écrit Hrvat, avec une prononciation très proche du mot français cravate.

La parola deriva dal francese cravate, derivante a sua volta dal termine croato hrvat, che vuol dire appunto croato. Infatti i cavalieri croati, assoldati da Luigi XIV, portavano al collo una sciarpa

ja, just, og det är i Italien det sker

hälsoministeriet gick år 2006 ut med rekommendationen att slopa slipsen, då detta ger automatiskt en sänkning av kroppstemperaturen med två-tre grader, hvilket minskar ner energiåtgången för luftkonditioneringen, och därmed en förbättring av miljön, det finurliga är att ju mer växthusligt varmt det blir, desto behövligare känns åtgärden

oljekoncernen ENI har gått ut till sina anställda att de inte borde bära slips längre,
ja, jag tänker då inte äga några aktier i företag som har slipsproduktion i alla fall

det här med växthuseffekten är intressant, det är således så att solen kommer ha större effekt för oss härnere, ordet ‘sol, solgud’ heter just på sanskrit sūryah सूर्य 
men även súvar, ‘himmel, paradis’ brukar ehuru skrivas svar स्वर्
vilket fonetiskt för en åter till iranskans avestiska hvar,
hvilket via metathesis gett oss nämnda ordet hrvat
vilket för övrigt även visar de ursprungliga kroaternas iransk-östliga ursprung

avestiskans hvarnah är för övrigt även den glans som nedskins på en av gudarna favoriserad mortal människa,

vi lär känna av detta mer, om folk inte droppar slipsen
samt slutar köpa palmolja från Indonesien

som ses, så är allt sammanknutet i denna slips
så snoppa av den, mina herrar ock damer
~

2016-11-24

Kärleksfjorden


när man smakar på din fjord

där salt möter sött
där tunga möter läppar
där skapelsen så finns


himmelrikets smak

~

2016-11-06

2016-10-18

Napoli


när jag var i Napoli senast
sände regeringen in 8000 soldater


inte visste jag att de kände sig så hotade


~

2016-09-30

EU:s trålfiske


albanerna spelade sina pyramider
islänningarna fiska simodugliga finanshajar

eran gemensamma ansökan slamsugs inom kort


~

2016-09-23

2016-09-14

Sztokholm


stolica
no to co?

co za szczęście
że co proszę?

za co?

koniec świata
syberyjski~

2016-09-04

Häxjävlars mansdiskriminering


Under 1600- och 1700-talen dömdes inte mindre än 1500 personer, nästan alla män, till döden. Omkring 600 av dem avrättades för att ha haft sex med djur, den sista år 1778. Även de utsatta djuren dödades. Fler människor dömdes till döden för tidelag än för exempelvis häxerihäxor skriar gällt
männen döms, kärringkvacker

diskriminering

~

Höjer, H., “Den sexuella läggningens födelse”, i Forskning & Framsteg, nr 4 maj-juni 2003 s. 36