2017-04-23

Avund


människa fylld med avund
den ju alldenstund
beljuger samt belackar

till sin nästas skymf ock klening
alltid snackar
samt gnaggar

utan vidare mening
där man sanningen karvnaggar

vi kan så likställa det med stening

~

2017-04-09

Treenighetens händer


symboliserar de en tradition från hans hemtrakt kring Neapel: att bära treenigheten i sina händertreenighet i ring
maktens händer i sig

handtradition av bördBlasoneringen är Treenighet, Makt, Vishet.
citeringen är från Wiman, Björns intervju med Roberto Saviano i “Maffian minns”, Expressen 081031.

2017-03-31

Íslendingasögur


Lýðveldið Ísland som öväldet formellt heter skulu enligt traditionen först ha besatts i Herrens år af 874, då kolonisation inleddes av Ingólfur Arnarson vid det som senare kom att bli Reykjavík.

De historiska sagorna förtäljer ehuru att iriska emeriter, papar, skall ha använt stället som boplats, men även inuitiska kvarlämningar åtfinns i denna isbjörnens sydligaste naturliga vistelseplats.

Tiden fram till 900-talets mitt, efter Kristi födelse, kallas kolonisationstiden eller landnámsöld och åtfinns återberättad i detalj i de isländska sagorna från 1100-1300-talen, vilket dock gör att man inte kan vara helt säker på att de är rätt återgivna. Islänningarna är kända för att leva i en fiktiv sagovärld, skrivandes på.

Ísland drabbades under 1200-talet av inre konflikter, vilket gjorde så att norrmännen tog över ön vid år 1262 och lite senare, år 1380 så följde nationen med Norge in i unionen med Danmark. 1550-51 så införlivades området med den danska kronan.

Genom tyskarnas ockupation av Danmark 1940 så fick Ísland reell självständighet under först brittisk och sedan amerikansk intervenation, formell självständighet deklarerades ensidigt jeeran 1944, och det accepterades lite motvilligt av Danmark. Färöarna och Grönland väntar fortfarande på sin tur.

Framtills nyligen så var Ísland under militär kontroll av USA som även haft stor ekonomisk betydelse för öriket. De sturska islänningarna har valt att inte ansöka om inträde i den Europeiska Unionen och har velat slå vakt om sitt fiske, den näring som står islänningens hjärta närmast. Deras inkompetens i den moderna ekonomin har dem besannats.

År 2008 så uppdagades den massiva misshushållningen med ekonomin i öriket, lett av bankerna som relativt nyligen privatiserats och övertagits av den nära maktfullkomliga politrukiska eliten på den lilla förväxta ön. De isländska politikerna fann sig nu övergivna mitt i Atlanten och fick begära hjälp från Eurasiens uraliska ryggrad, Ryssland. Även islänningarnas brödrarfolk vände dem ryggen, åtminstone initialt.

Med anledning utav denna misshushållning så äskar stora delar av öns befolkning överge sin valuta, kronan, till fördel för euron, detta även om Island inte är en medlem i EU, men de har inget val ty då ingen vill handla med deras saltdränkta kronkar. En stor del av Íslands befolkning önskar även överge den sagostimmade suveräniteten för sin vulkantopp på den mittatlantiska ryggen för att låtas sig värmas, inte bara av de aldrig sinandes varma källorna utan även av den Europeiska gemenskap man nu säger sig tillhöra.

Befolkningen på den karga kobben får lagra mat om de ej så vill äta späck veckorna långa, vilket gör att en oanad proportion av befolkningen önskar ta sitt pick och pack för att fly sin ö, den oätbara isländska matkonsten är inget man helst återgår till, och därigenom skapa den proportionellt största utvandringsrörelsen i senmodern tid i Europa, som får en att tänka på 1800-talets massutvandring från den söderliggande ön Irland som även den hade sin grund i misshushållning och otjänlig föda.

I den nya tiden efter milleniumskiftena vandrat på, kanske öriket Ísland återigen blir en emeritisk utpost ute i det karga blå, så som den vulkaniska naturen tänkt att det skulle va, då.


Frågan är, har det någonsin varit något annat, förutom där i norröna sagornas värld, av is og gröna land.


~

2017-03-17

Engelsk ungefär som neger


en man av nordirländsk bakgrund har dömts till tio veckors fängelse villkorligt för att ha kallat en walesisk kvinna ‘engelska satkärring’. Att döma av rättegångsreferaten var det inte det otrevliga ordet ‘satkärring’ han fälldes för, utan det rasistiska tillmälet att kalla en walesiska ‘engelsk’engelsk satkärring
tillmäle av sann vigör

germanska barbar


~citeringen från Sydsvenskan, 1 december 2007 s. B24

2017-03-05

Libre des femmes


les forces anglo-américaines poursuivent leur avancée vers Bagdad,
le grains de sable

                      femmes rebelles


sables mouvants

~

2017-02-16

Fuck the Americans


Rami Khoury, chefredaktör för Beiruttidningen Daily Star:

Vi har nu kommit till ett stadium i Mellanöstern när Iran, Turkiet, araberna, Hizbollah, Hamas och Israel alla har en gemensam nämnare: de struntar rutinmässigt i råden, och ibland hoten, från Washington

Syriens och Israel kan sluta fred inom två år, sade Syriens president Bashar al-Assad. President al-Assad upprepade samtidigt att direkta samtal är osannolika så länge som George W. Bush är president i USAorsak, idé, verkan
summa politicum perfecta

är Obama en välsingnelse, som hans förnamn باراك
på arabiska förtäljer?

libaneserna tror så ej~


citerad i, Hammargren, B., “Nya presidenten är en vändpunkt”, i SvD 27 maj 2008 s. 16, och andra citatet, “Syriens president tror på fred inom två år”, i Sydsvenskan, 15 juli 2008 s. A12.

2017-01-31

Kolonialväldet USA – dags att avkolonisera


-Ett demokratiskt land med ett imperium som strävar efter att förbli demokratiskt måste överge imperiet

-Det är omöjligt att föreställa sig att en president ur någotdera partiet skulle motsätta sig det militärindustriella komplexet, de 16 underrättelsetjänsterna och det militära politiska inflytande
Chalmers Johnson

Enligt de officiella källorna finns det 737 amerikanska militärbaser, fast det verkliga talet är sannolikt högre, kanske 1000. Runt 400 000 amerikaner, varav hälften i uniform, samt 80 000 lokalanställda i över 130 länder tjänstgör här

Bara den amerikanska ambassaden i Bagdad är större än hela Vatikanstaten, utan att ens medräkna baserna

USA av idag har nästan exakt lika många större baser som drottning Victoria kunde peka på 1898 när väldet var som mäktigast. Nästan lika många som även Romarriket hade för att kontrollera hela dess stora dåtida världsterritorium
detta är det verkliga hotet mot världen

den amerikanska nukleära staten USA
samt vissa av de stora befolkningselement som där härskar
och den inskränkta attityd de, samt andra medlöpare, behar

man får hoppas, att tillträdande president vänder denna utveckling,
samt påbörjar en nedrustning därav, en dekolonialisering
bort med barackerna, Trump


~


Henriksson, K, ““Amerika är ett kolonialvälde””, i Svenska Dagbladet, 1 augusti 2007. s. 15 – angående C. Johnsons bok Nemesis.

2017-01-17

Schweden – Vorbild DDR ~ Advocatus diaboli


man skall skapa en ny myndighet som istället för FRA ska ha tillgång till all information, denna myndighet döper man passande till Underrättelsedomstolen

man har även framfört att enskilda skall kunna få sin sak prövad, i efterhand, efter att staten begått brott mot de mänskliga rättigheterna, dessa lagtillägg kommer även de inkomma sen, någongång

hursom, förslagsvis, kan man då nyttja sig av nedan advokat:

~

2017-01-03

Slopa slipsen för solen


Lahirlah cravat pada masa pemerintahan Louis XIV tahun 1660-an. Namun, Kroasia lebih tepat disebut sebagai tanah asal dasi. Bahkan konon kata ini berasal dari nama negara Kroasia dalam bahasa setempat Hrvatska.

Riječ kravata dolazi od francuske riječi croata.

Cela dit, croate en croate s’écrit Hrvat, avec une prononciation très proche du mot français cravate.

La parola deriva dal francese cravate, derivante a sua volta dal termine croato hrvat, che vuol dire appunto croato. Infatti i cavalieri croati, assoldati da Luigi XIV, portavano al collo una sciarpa

ja, just, og det är i Italien det sker

hälsoministeriet gick år 2006 ut med rekommendationen att slopa slipsen, då detta ger automatiskt en sänkning av kroppstemperaturen med två-tre grader, hvilket minskar ner energiåtgången för luftkonditioneringen, och därmed en förbättring av miljön, det finurliga är att ju mer växthusligt varmt det blir, desto behövligare känns åtgärden

oljekoncernen ENI har gått ut till sina anställda att de inte borde bära slips längre,
ja, jag tänker då inte äga några aktier i företag som har slipsproduktion i alla fall

det här med växthuseffekten är intressant, det är således så att solen kommer ha större effekt för oss härnere, ordet ‘sol, solgud’ heter just på sanskrit sūryah सूर्य 
men även súvar, ‘himmel, paradis’ brukar ehuru skrivas svar स्वर्
vilket fonetiskt för en åter till iranskans avestiska hvar,
hvilket via metathesis gett oss nämnda ordet hrvat
vilket för övrigt även visar de ursprungliga kroaternas iransk-östliga ursprung

avestiskans hvarnah är för övrigt även den glans som nedskins på en av gudarna favoriserad mortal människa,

vi lär känna av detta mer, om folk inte droppar slipsen
samt slutar köpa palmolja från Indonesien

som ses, så är allt sammanknutet i denna slips
så snoppa av den, mina herrar ock damer
~

2016-11-24

Kärleksfjorden


när man smakar på din fjord

där salt möter sött
där tunga möter läppar
där skapelsen så finns


himmelrikets smak

~

2016-11-06