2017-06-20

Europas politiker borde skämmas – Ryssland hyllas


efter tjugofem års frihet
men med omvärldens rygg vänd mot sig
gav nu så, Ryssland sitt fulla stöd,
när nöden vid anfall så krävde

västvärlden väljer ånyo att förneka dem frihet
menar att de tillhör den imperalistiska stat de kämpat mot

man må vara bra dum i huvudet
om man tror att ossetier eller abchazier
någonsin ever åter kommer stalinföras till Georgien,
eller att de inom någon snar framtid, vill ha något med väst att skaffa,
ett väst, som dessutom hela tiden väljer att eskalera konflikten

i svekets dimma, förillas vem som helst in i björnens näste~

2017-06-04

Lönsamt statsjobb


In 2003, the weekly newspaper Angolese Samanario published a list of the wealthies people in Angola. Twelve of the top 20 were government officials; five were former goverment officialsstatlig karriär
frottera, andras misär

ja, varför inte

~

LaFraniere, S. “As Angola Rebuilds, Most Find Their Poverty Persists”, The New York Times, October 14, 2007, p. N 4


2017-05-28

Ukraina – Україна ~ u kraj


Ukraïna är kanske protoindoeuropéernas tidigaste bosättningsområde men självaste namnet på landet ukraina betyder ordagrant ‘gränslandet’ på fornöstslaviska och benämndes så då det var gränslandet, eller frontlandet, för Ryssland under de tatariska invasionerna under 1200-talet. Landet har även kallats Lilla Ryssland till skillnad från Storryssland, när dess medeltida dömen separerades från Moder Ryssland som ett resultat av mongolinvasionerna. Än idag ser man spänningarna i den regionala politiken emellan dessa länder med grund i dessa båda språkfinurlingar. Landet ligger där det ligger, och kommer fortsätta att så göra.

Området har efter själva protoindoeuropéernas bosättningar främst bebotts av iranska folk såsom skyter samt sarmater och det var inte förrän under 400-talet som en distinkt slavisk befolkning gjorde sig hörd i materialet för landet även om många misstänker att de fanns där redan på 200-talet. Ukraïna är geohistoriskt uppdelat på tvenne delar, en skogs- og jordbruksregion i norr och en stäppregion i söder. Stäpplandet kontrollerades änna fram till 1500-talet, och på vissa håll 1700-talet, av olika nomadiserande folk av ofta först iransk och sedan turkisk börd. I norra delarna av landet skapade ett annat resandefolk, de svenska vikingarna, det Kievrusiska riket som dock förslavades snabbt i det framväxande Kiev.

Kievriket uppsplittrades ehuru med början när mongolerna härjade i de östra områdena under 1240-talet emedan dess västra delar (Podolien, Galizien och Volynien) slapp undan lindrigare och därmed kunde bibehålla visst självstyre en tid framtill 1300-talet då även dessa områden fick nya härskare, men denna gång i form av det polsk-litauiska herraväldet. Det polska styret sågs ehuru ej på med blida ögon hos ukrainare även om viss tid förlöpte till de ukrainska kosackernas stora uppror 1648, man sökte först stöd hos den svenska konungen, men efter detta så närmade man sig istället den ryska tsaren i Moskva i tron att man skulle erkännas med en autonom ställning.

Detta gick ehuru ej ihop med den ryska centralistiska traditionen och efter det rysk-polska kriget med den efterföljande freden 1667 så inkorporerades landet österom Dnepr till det ryska riket. Kosackerna samarbetade med Carl XII i tron att man skulle kunna erhålla autonomi eller suveränitet för dessa områden, men dessa planer gick om intet vid slaget vid Poltava. Dessa kosackiska statsbildningsförsök ligger i de ukrainska nationalisternas mytologi om staten och nationen Ukraïna, detta även om just kosackerna senare nästintill russifierats totalt och dels då dessa östukrainska utvecklingar inte alls inbegriper Västukraïna som har en helt egen utveckling och så alltid har haft.

De västra delarna av Ukraïna låg förövrigt även nu kvar under det polska styret fram tills Polens delningar 1772-95 då området delades emellan Ryssland och Österrike-Ungern. Den ryska staten påbörjade direkt en förryskning av det ukrainska samhället, eller lillryska samhället som storryssar hellre benämner det, bl.a. förbjöd man det ukrainska skriftspråket och uppmanade ryska bönder att flytta till det nya landet, denna ryska inflytt förstärktes ytterligare under industrialiseringens 1800-tal. Ryssland menade att en specifik ukrainsk historia inte finns och att ukrainska allena är en rysk dialekt.

De ukrainska nationalisterna kunde inte enas över målet, vissa menade att ett enat Ukraïna skulle skapas emedans andra istället ville att de skulle förbinda sig med det mer kulturellt toleranta Österrike-Ungern varvid ytterligare andra istället ville ingå i det ryska samhället med de fördelar som de såg hägrandes där. Ett nationellt ukrainskt parti bildades 1899 i Galizien, vilket dock förtrycktes efter det att ryssarna erövrat detta område så sent som år 1914, men 1917 uppkom nya autonomikrav från ukrainska element, den ukrainska nationaliströrelsen har annars en förhållandevis lång historia som inte kan återberättas här.

Den 22 januari 1918 utropades Ukraïna till en suverän statsbildning och den 1 november 1918 efter Österrike-Ungerns sammanbrott utropades även en västukrainsk statsbildning, vilken i januari 1919 förenades med sina östra naboer. Vid freden i Riga 1921 så försvann ehuru Ukraïna igen och delades återigen emellan Ryssland och det nu återigen existerande Polen, områden i söder gick till Rumänien och Tjeckoslovakien. I det sovjetiska Ukraïna inleddes 1922 en kraftig sovjetisering vilket givetvis gav bestående följder, dels i massmord, förryskning, centralisering, kollektivisering o.s.v. emedan de västra delarna av Polen påyvlades en kulturell tvångsassimilering, under 1930-talet beräknas cirka 10 miljoner ha dött som en följd av Stalins politik. När Tyskland då attackerade Polen 1939 så passade Sovjetunionen på att plocka till sig de polska delarna av Ukraïna och de har sedan dess fått genomgå samma utvecklingar som de östligare områdena även om skillnaderna kvarstår emellan riksdelarna.

1991 kunde Ukraïna återigen se sin mark som sin egen. Landet är, och har alltid varit, uppdelat på olika, ej särledes kompatibla delar. Att Ryssland blickar åt vissa delar av nutida Ukraina är varken konstigt, eller underligt, likväl är det ej underligt att det inom Ukraina finns flera rörelser för en uppsplittring av detta stora artificiella land, ehuru ej nödvändigtvis för att ingå i Ryssland, men det är framtiden som detta får bese.


Min förhoppning är att landet inom en överskådlig framtid är inkluderat i den Europeiska Unionen.

~

2017-04-23

Avund


människa fylld med avund
den ju alldenstund
beljuger samt belackar

till sin nästas skymf ock klening
alltid snackar
samt gnaggar

utan vidare mening
där man sanningen karvnaggar

vi kan så likställa det med stening

~

2017-04-09

Treenighetens händer


symboliserar de en tradition från hans hemtrakt kring Neapel: att bära treenigheten i sina händertreenighet i ring
maktens händer i sig

handtradition av bördBlasoneringen är Treenighet, Makt, Vishet.
citeringen är från Wiman, Björns intervju med Roberto Saviano i “Maffian minns”, Expressen 081031.

2017-03-31

Íslendingasögur


Lýðveldið Ísland som öväldet formellt heter skulu enligt traditionen först ha besatts i Herrens år af 874, då kolonisation inleddes av Ingólfur Arnarson vid det som senare kom att bli Reykjavík.

De historiska sagorna förtäljer ehuru att iriska emeriter, papar, skall ha använt stället som boplats, men även inuitiska kvarlämningar åtfinns i denna isbjörnens sydligaste naturliga vistelseplats.

Tiden fram till 900-talets mitt, efter Kristi födelse, kallas kolonisationstiden eller landnámsöld och åtfinns återberättad i detalj i de isländska sagorna från 1100-1300-talen, vilket dock gör att man inte kan vara helt säker på att de är rätt återgivna. Islänningarna är kända för att leva i en fiktiv sagovärld, skrivandes på.

Ísland drabbades under 1200-talet av inre konflikter, vilket gjorde så att norrmännen tog över ön vid år 1262 och lite senare, år 1380 så följde nationen med Norge in i unionen med Danmark. 1550-51 så införlivades området med den danska kronan.

Genom tyskarnas ockupation av Danmark 1940 så fick Ísland reell självständighet under först brittisk och sedan amerikansk intervenation, formell självständighet deklarerades ensidigt jeeran 1944, och det accepterades lite motvilligt av Danmark. Färöarna och Grönland väntar fortfarande på sin tur.

Framtills nyligen så var Ísland under militär kontroll av USA som även haft stor ekonomisk betydelse för öriket. De sturska islänningarna har valt att inte ansöka om inträde i den Europeiska Unionen och har velat slå vakt om sitt fiske, den näring som står islänningens hjärta närmast. Deras inkompetens i den moderna ekonomin har dem besannats.

År 2008 så uppdagades den massiva misshushållningen med ekonomin i öriket, lett av bankerna som relativt nyligen privatiserats och övertagits av den nära maktfullkomliga politrukiska eliten på den lilla förväxta ön. De isländska politikerna fann sig nu övergivna mitt i Atlanten och fick begära hjälp från Eurasiens uraliska ryggrad, Ryssland. Även islänningarnas brödrarfolk vände dem ryggen, åtminstone initialt.

Med anledning utav denna misshushållning så äskar stora delar av öns befolkning överge sin valuta, kronan, till fördel för euron, detta även om Island inte är en medlem i EU, men de har inget val ty då ingen vill handla med deras saltdränkta kronkar. En stor del av Íslands befolkning önskar även överge den sagostimmade suveräniteten för sin vulkantopp på den mittatlantiska ryggen för att låtas sig värmas, inte bara av de aldrig sinandes varma källorna utan även av den Europeiska gemenskap man nu säger sig tillhöra.

Befolkningen på den karga kobben får lagra mat om de ej så vill äta späck veckorna långa, vilket gör att en oanad proportion av befolkningen önskar ta sitt pick och pack för att fly sin ö, den oätbara isländska matkonsten är inget man helst återgår till, och därigenom skapa den proportionellt största utvandringsrörelsen i senmodern tid i Europa, som får en att tänka på 1800-talets massutvandring från den söderliggande ön Irland som även den hade sin grund i misshushållning och otjänlig föda.

I den nya tiden efter milleniumskiftena vandrat på, kanske öriket Ísland återigen blir en emeritisk utpost ute i det karga blå, så som den vulkaniska naturen tänkt att det skulle va, då.


Frågan är, har det någonsin varit något annat, förutom där i norröna sagornas värld, av is og gröna land.


~

2017-03-17

Engelsk ungefär som neger


en man av nordirländsk bakgrund har dömts till tio veckors fängelse villkorligt för att ha kallat en walesisk kvinna ‘engelska satkärring’. Att döma av rättegångsreferaten var det inte det otrevliga ordet ‘satkärring’ han fälldes för, utan det rasistiska tillmälet att kalla en walesiska ‘engelsk’engelsk satkärring
tillmäle av sann vigör

germanska barbar


~citeringen från Sydsvenskan, 1 december 2007 s. B24

2017-03-05

Libre des femmes


les forces anglo-américaines poursuivent leur avancée vers Bagdad,
le grains de sable

                      femmes rebelles


sables mouvants

~

2017-02-16

Fuck the Americans


Rami Khoury, chefredaktör för Beiruttidningen Daily Star:

Vi har nu kommit till ett stadium i Mellanöstern när Iran, Turkiet, araberna, Hizbollah, Hamas och Israel alla har en gemensam nämnare: de struntar rutinmässigt i råden, och ibland hoten, från Washington

Syriens och Israel kan sluta fred inom två år, sade Syriens president Bashar al-Assad. President al-Assad upprepade samtidigt att direkta samtal är osannolika så länge som George W. Bush är president i USAorsak, idé, verkan
summa politicum perfecta

är Obama en välsingnelse, som hans förnamn باراك
på arabiska förtäljer?

libaneserna tror så ej~


citerad i, Hammargren, B., “Nya presidenten är en vändpunkt”, i SvD 27 maj 2008 s. 16, och andra citatet, “Syriens president tror på fred inom två år”, i Sydsvenskan, 15 juli 2008 s. A12.

2017-01-31

Kolonialväldet USA – dags att avkolonisera


-Ett demokratiskt land med ett imperium som strävar efter att förbli demokratiskt måste överge imperiet

-Det är omöjligt att föreställa sig att en president ur någotdera partiet skulle motsätta sig det militärindustriella komplexet, de 16 underrättelsetjänsterna och det militära politiska inflytande
Chalmers Johnson

Enligt de officiella källorna finns det 737 amerikanska militärbaser, fast det verkliga talet är sannolikt högre, kanske 1000. Runt 400 000 amerikaner, varav hälften i uniform, samt 80 000 lokalanställda i över 130 länder tjänstgör här

Bara den amerikanska ambassaden i Bagdad är större än hela Vatikanstaten, utan att ens medräkna baserna

USA av idag har nästan exakt lika många större baser som drottning Victoria kunde peka på 1898 när väldet var som mäktigast. Nästan lika många som även Romarriket hade för att kontrollera hela dess stora dåtida världsterritorium
detta är det verkliga hotet mot världen

den amerikanska nukleära staten USA
samt vissa av de stora befolkningselement som där härskar
och den inskränkta attityd de, samt andra medlöpare, behar

man får hoppas, att tillträdande president vänder denna utveckling,
samt påbörjar en nedrustning därav, en dekolonialisering
bort med barackerna, Trump


~


Henriksson, K, ““Amerika är ett kolonialvälde””, i Svenska Dagbladet, 1 augusti 2007. s. 15 – angående C. Johnsons bok Nemesis.

2017-01-17

Schweden – Vorbild DDR ~ Advocatus diaboli


man skall skapa en ny myndighet som istället för FRA ska ha tillgång till all information, denna myndighet döper man passande till Underrättelsedomstolen

man har även framfört att enskilda skall kunna få sin sak prövad, i efterhand, efter att staten begått brott mot de mänskliga rättigheterna, dessa lagtillägg kommer även de inkomma sen, någongång

hursom, förslagsvis, kan man då nyttja sig av nedan advokat:

~