2017-01-03

Slopa slipsen för solen


Lahirlah cravat pada masa pemerintahan Louis XIV tahun 1660-an. Namun, Kroasia lebih tepat disebut sebagai tanah asal dasi. Bahkan konon kata ini berasal dari nama negara Kroasia dalam bahasa setempat Hrvatska.

Riječ kravata dolazi od francuske riječi croata.

Cela dit, croate en croate s’écrit Hrvat, avec une prononciation très proche du mot français cravate.

La parola deriva dal francese cravate, derivante a sua volta dal termine croato hrvat, che vuol dire appunto croato. Infatti i cavalieri croati, assoldati da Luigi XIV, portavano al collo una sciarpa

ja, just, og det är i Italien det sker

hälsoministeriet gick år 2006 ut med rekommendationen att slopa slipsen, då detta ger automatiskt en sänkning av kroppstemperaturen med två-tre grader, hvilket minskar ner energiåtgången för luftkonditioneringen, och därmed en förbättring av miljön, det finurliga är att ju mer växthusligt varmt det blir, desto behövligare känns åtgärden

oljekoncernen ENI har gått ut till sina anställda att de inte borde bära slips längre,
ja, jag tänker då inte äga några aktier i företag som har slipsproduktion i alla fall

det här med växthuseffekten är intressant, det är således så att solen kommer ha större effekt för oss härnere, ordet ‘sol, solgud’ heter just på sanskrit sūryah सूर्य 
men även súvar, ‘himmel, paradis’ brukar ehuru skrivas svar स्वर्
vilket fonetiskt för en åter till iranskans avestiska hvar,
hvilket via metathesis gett oss nämnda ordet hrvat
vilket för övrigt även visar de ursprungliga kroaternas iransk-östliga ursprung

avestiskans hvarnah är för övrigt även den glans som nedskins på en av gudarna favoriserad mortal människa,

vi lär känna av detta mer, om folk inte droppar slipsen
samt slutar köpa palmolja från Indonesien

som ses, så är allt sammanknutet i denna slips
så snoppa av den, mina herrar ock damer
~

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar