2016-08-01

Tiden


på jorden
rullar på

i den eviga cyklen
som av tiden består

genom rymdens gång
jordens axel
likt en rymdgångare
genomfar

ovetande om sin framtid
ehuru i förnimmelse av sin baktid
ståndlingen befinnandes i nutid

suktandes för sin framtid


~

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar