2016-07-18

Jämlikhet


jämlikhet är bra

inom romantiken
förstör det

ehuru eroromantiken~

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar