2015-05-02

Med kvinnor vid makten blir det en fredligare värld!


Madeleine Albright
Condoleezza Rice
Hillary Clinton
~

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar