2014-06-26

Jakt


mortal jakt utan primärt syfte av bytesförtäring, är ett rakt av avartigt beteende
~

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar